ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με την ονομασία «Επιταγή κατάρτισης ανέργων με εγγυημένη απασχόληση» εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας.

 

Από τη δράση θα ωφεληθούν άνεργοι, σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ.

 

Στόχος είναι η ενίσχυση των ανέργων με επιδοτούμενη:

 

·    Θεωρητική κατάρτιση

 

·    Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

 

·    Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων

 

·    Προώθηση στην απασχόληση

 

 

Ειδικοί στόχοι είναι:

 

·    Ενεργοποίηση των ανέργων μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.

·    Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

 

Οι άνεργοι συμπληρώνουν την παρακάτω αίτηση και την αποστέλλουν με e-mail στο pasypl@pasypl.gr

 

! κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Ανέργων

 

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν στους εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών σας και να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων (σχετ. Ν. 1264/82, Ν. 3528/07 και ισχύουσα Συλλογική Συμφωνία 20/12/04 μεταξύ ΠΟΣΥΠΛ - ΥΠΕΣΔΔΑ άρθρα 1 έως 8 και 13, Ν. 2738/99). Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την άμεση γνωστοποίηση της παρούσης ενημέρωσης.

 

 

 


 

Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων Η/Υ

 

Στην Αίτηση Συμμετοχής στα Σεμινάρια που θα βρείτε παρακάτω, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον τίτλο του προγράμματος που επιθυμείτε, την διάρκειά του και το σχετικό συμβολικό κόστος σύμφωνα με τον ισχύοντα σχετικό πίνακα προγραμμάτων/κόστους.

Εάν επιθυμείτε και πιστοποίηση, θα πρέπει να προσθέσετε το ανάλογο κόστος των εξέταστρων του φορέα πιστοποίησης ECDL κ.ά.

 

Η Αίτηση κατατίθεται στο Τμήμα Προσωπικού της Υπηρεσίας σας, για την Έγκριση της συμμετοχής σου (κάλυψη του σχετικού συμβολικού κόστους λειτουργίας των επιμορφωτικών σεμιναρίων), σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Νόμου που αναφέρεται στην ίδια την Αίτηση Συμμετοχής.

 

 

Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε με τον Σύλλογο: 6932455999

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ECDL CORE

 

! διαβάστε  Πληροφορίες για τις εξετάσεις & την Τηλεκπαίδευση

 

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Χρήση Η/Υ

& Διαχείριση Αρχείων

 

Επεξεργασία Κειμένου

 

Υπολογιστικά Φύλλα

 

Βάσεις Δεδομένων

 

Παρουσιάσεις

Πληροφορίες

&

Επικοινωνίες

 

Εισαγωγικά

Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Χρήση της εφαρμογής

Χρήση της εφαρμογής

Χρήση της εφαρμογής

Χρήση της εφαρμογής

Το Διαδίκτυο (Internet)

 

Υλικό μέρος Η/Υ

Επιφάνεια Εργασίας

Βασικές λειτουργίες

 

Κελιά

 

Πίνακες

Ανάπτυξη μιας Παρουσίασης

Περιήγηση στον Ιστό

 

Λογισμικό

Διαχείριση Αρχείων

 

Μορφοποίηση

Φύλλα Εργασίας

Χρήση των φορμών

Κείμενο και Εικόνες

Αναζήτηση στον Ιστό

 

Δίκτυα Πληροφοριών

 

Ιοί Υπολογιστών

 

Αντικείμενα

 

Τύποι και Συναρτήσεις

 

Ανάκτηση πληροφοριών

Γραφήματα

Διαγράμματα & Αντικείμενα Σχεδίασης

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η Χρήση της

Πληροφορικής στην καθημερινή ζωή

 

Διαχείριση Εκτυπώσεων

 

Συγχώνευση άλλη/γραφίας

 

Μορφοποίηση

 

Αναφορές

 

Εφέ Προβολής Παρουσίασης

 

Ανταλλαγή Μηνυμάτων

Υγεία και ασφάλεια, Περιβάλλον

Αναφορά στο Linux

Προετοιμασία Εκτυπώσεων

Διαγράμματα και Γραφήματα

Προετοιμασία Εκτυπώσεων

Εκτύπωση και Διανομή

Διαχείριση Μηνυμάτων

Πνευματικά δικαιώματα & νομοθεσία

Επαγγελ/τικές Εφαρμογές

Επαγγελ/τικές Εφαρμογές

Προετοιμασία Εκτυπώσεων

Επαγγελ/τικές Εφαρμογές

Επαγγ/τικές Εφαρμογές

Επαγγελματικές Εφαρμογές

 

 

! κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής στα Σεμινάρια

(Δεξί κλικ και αποθήκευση προορισμού  ως... ή Save target As)

 


 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

 

 

Νέα προγράμματα του Υπ. Εργασίας

για Ανέργους νέους 18- 24, 25-29 και 30+ ετών

 

·    Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Προσοχή: στις  ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανάλογα με την ηλικία.

 

Μέσω των προγραμμάτων παρέχεται επιδοτούμενη κατάρτιση και επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ανάλογα το εκπαιδευτικό επίπεδο και την ηλικία, και αμοιβή έως 3000€.

 

 

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα (voucher) επιδοτούμενης κατάρτισης και απασχόλησης σε οριζόντιες επαγγελματικές δεξιότητες, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση και για νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης που αφορούν σε κάθετους τομείς όπως:

 

·    Κατασκευών (οικοδόμοι και όλα τα συναφή με τις κατασκευές επαγγέλματα).

 

·    Περιβάλλον (ανακύκλωση και συναφή)

 

·    Τεχνολογίας (πληροφορική και συναφή τεχνικά επαγγέλματα).