ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

     Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

Τηλ./Φαξ: 2103804404 - 6932455999

          e-mail: pasypl@pasypl.gr

              http://www.pasypl.gr

 

 

 

 

 

Αθήνα: 21/11/2019

Αρ. Πρωτ.: 2111/19

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α.

Περιφέρειες,  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

            Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας, Λοιπές

            Υπηρεσίες Δημοσίου, Ανεξάρτητες Αρχές

             Δ/νσεις: Διοικητικού και Πληροφορικής

 

ΚΟΙΝ.: ΠΟΣΥΠΛ, ΑΔΕΔΥ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

            Μετά τις αρχαιρεσίες της 19/11/2019, για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ., το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε ολομέλεια στις 20/11/2019 και συγκροτήθηκε, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Ν.1264/82, σε σώμα ομόφωνα, ως εξής:

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑ.ΣΥ.ΠΛ. 2019 - 2022

 

Πρόεδρος :

 Κρητικός Κώστας

Αντιπρόεδρος :

 Λαζαράκης Αντώνης

Γεν. Γραμματέας :

 Σκολαρίκος Χρήστος

Οργ. Γραμματέας :

 Βισβίκη Αγάθη

Ειδ. Γραμματέας :

 Σαρρής Ηλίας

Ταμίας :

 Μπαλωμένος Στάθης

Έφορος :

 Μακρή Μαρία

Μέλη Δ.Σ. :

 Πατσιούρης Δημήτρης

 Αθανασόπουλος Δημήτρης

 

Οι  εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ. είναι οι εξής:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ. 2019 - 2022

Σκολαρίκος Χρήστος, Κρητικός Κώστας,

Μπαλωμένος Στάθης, Βισβίκη Αγάθη, Μακρή Μαρία

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ